ବୋହୁ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଅଲୋଡ଼ା -ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମାଡ ମାରେ ବୋହୁ

ଗାଇସିଲେଟ (ରିଙ୍କୁ ସାହୁ): ଗାଇସିଲେଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଲପାଲି ଗ୍ରାମର ଘଟଣା କହିଲେ କୁଟୁମ୍ବ କୁ ଲାଜ ସଦୃଶ |

ନିଜ ଶାଶୁ ମା ଙ୍କୁ ଗାଁ ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମାଡ଼ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ତାର ନିଜ ବୋହୁ | ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାମର ପର୍ଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ବାଲମଟି ସାହୁ | ନିଜ ଶାଶୁ ,ଶଶୁର ସବୁ ବେଳେ ଡେଵତୁଲ୍ୟ ମାତାପିତା ଙ୍କ ପରି ସମାନ | ଯେଉଁ ବୋହୁ ର ହାତ ରୁ କିଛି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ରଖିଥାଏ ବୋହୁ ସେ ହାତରେ ଆଜି ନିଜ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ପାରିଛି ବୋହୁ |

Comments are closed.