Advertisements
Friday, June 5, 2020
Home District News ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ଓ କେଉଁ ଟ୍ରେନର ଦିଗପରିବର୍ତ୍ତନ, ମହାବାତ୍ୟା "ଫନୀ" ପ୍ରଭାବ

ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ଓ କେଉଁ ଟ୍ରେନର ଦିଗପରିବର୍ତ୍ତନ, ମହାବାତ୍ୟା “ଫନୀ” ପ୍ରଭାବ

ବିଶାଖାପାଟନାମ୍ (ଓଡିଶା ନ୍ୟୁଜ୨୪): ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଫନୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଟ୍ରେନକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି । କାରଣ ୩ ମଇ (ଶୁକ୍ରବାର)କୁ ପୁରୀର ଆଖପାଖ, ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶା ତଟକୁ ପାର କରିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା ‘ଫନୀ’ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ମାର୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ବୁଧବାର (୧ ମଇ) ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ : ସିଲଚର – ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ସେଂଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୫୦୮) ୧ ମଇ କୁ ସିଲଚରରୁ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ; ଗାନ୍ଧୀଧାମ – ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୯୭୩) ୧ ମଇ କୁ ଗାନ୍ଧୀଧାମରୁ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ; ଏବଂ ଯଶବନ୍ତପୁର – ମୁଜଫ୍ଫରପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୫୨୨୭) ୧ ମଇରେ ଯଶବନ୍ତପୁରରୁ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା।

୨ ମଇ ମୂଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି: ହାବଡ଼ା – ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୬୪୫); ହାବଡ଼ା – ଚେନ୍ନାଈ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୪୧), ସଂତରାଗାଛୀ – ମାଙ୍ଗାଲୋର ସେଂଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୫୧); ହାବଡ଼ା – ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଜଂକ୍ଶନ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୬୬୩); ହାବଡ଼ା – ଯଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୬୩); ହାବଡ଼ା – ଚେନ୍ନାଈ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୩୯); ପଟନା ଜଂ – ଏର୍ନାକୁଲମ ଜଂକ୍ଶନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୬୪୪); ସଂତରାଗାଛୀ – ଚେନ୍ନାଈ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୦୬୦୫୭); ଗୌହାଟୀ – ସିକଂଦରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୫୧୪); ଚେନ୍ନାଈ – ସଂତରାଗାଛୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୦୮); ଯଶବନ୍ତପୁର – ମୁଜ଼ଫ୍ଫରପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୫୨୨୭); ହାଇଦ୍ରାବାଦ – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୬୪୬); ଯଶବନ୍ତପୁର – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୨୪୬); ସିକଂଦରାବାଦ – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୭୦୪); ଚେନ୍ନାଈ – ହଳଦିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୬୧୩); ଯଶବନ୍ତପୁର – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୮୮); ଚେନ୍ନାଈ – ଶାଲୀମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୨୬); ବାସ୍କୋ-ଦା-ଗାମା – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୦୪୮); ତାମ୍ବରମ – ଡିବ୍ରୂଗଢ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୫୯୨୯); ପୁଣେ – ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୮୧); ଚେନ୍ନାଈ – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୪୦); କେଏସଆର ବେଂଗଲୁରୁ ସିଟୀ – ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୪୬୪); ଯଶବନ୍ତପୁର – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୬୪); ମୁମ୍ବାଇ ସୀଏସଟୀଏମ – ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୧୦୧୯); ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ସେଂଟ୍ରାଲ – ଶାଲୀମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୬୪୧); ଚେନ୍ନାଈ – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୪୨); ତିରୁପତି – ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୭୪୮୦); ସିକଂଦରାବାଦ – ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୭୦୧୬); ସିଲଚର – ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ସେଂଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୫୦୮); ଏବଂ ହାବଡ଼ା – ବାସ୍କୋ-ଡା-ଗାମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୦୪୭)।

୩ ମଇ କୁ ମୂଳ ଷ୍ଟେସନ ରୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନ କୁ ରଦ୍ଦ କର ଦିଆଯାଇଛି: ଭୁବନେଶ୍ଵର – କେଏସଆର ବେଂଗଲୁରୁ ସିଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୪୬୩); ଭୁବନେଶ୍ଵର – ବିଶାଖାପତ୍ତନମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୧୯); ଭୁବନେଶ୍ଵର – ସିକଂଦରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୭୦୧୫); ହାବଡ଼ା – ସିକଂଦରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୭୦୩); ହାବଡ଼ା – ଯଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୨୪୫); ଖଡ଼ଗପୁର ଜଂ. – ବିଲ୍ଲୁପୁରମ ଜଂକ୍ଶନ. ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୬୦୩); ହାବଡ଼ା – ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୬୪୫); ହାବଡ଼ା – ଚେନ୍ନାଈ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୪୧); ହାବଡ଼ା – ମୈସୂରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୧୭); ସଂତରାଗାଛୀ – ଚେନ୍ନାଈ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୦୭); ପୁରୀ – ଯଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୮୩); ଭୁବନେଶ୍ଵର – ରାମେଶ୍ଵରମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୪୯୬), ପୁରୀ – ତିରୁପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୭୪୭୯), ଭୁବନେଶ୍ଵର – ମୁମ୍ବାଇ ସୀଏସଟୀଏମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୧୦୨୦); ପୁରୀ – ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୪୩); ଚେନ୍ନାଈ-ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୮୪୨); ଗୁଣୁପୁର – ରାଉରକେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୧୧୮); ବିଶାଖାପାଟନମ – ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୨୦); ସିକଂଦରାବାଦ – ଶାଲୀମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୨୨୮୫୦); ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ – ହାବଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୬୪୬)।

ବୈକଲ୍ପିକ ମାର୍ଗ: ନିମ୍ନଲିଖିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି : KSR ବେଂଗଲୁରୁ ସିଟି – ଗୌହାଟୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୨୫୦୯), ୨ ମଇ କୁ KSR ବେଂଗଲୁରୁ ସିଟିରୁ ଯାତ୍ରାରମ୍ଭକରି ଭାୟା, ବିଜୟନଗରମ – ଟିଟିଲାଗଢ଼ – ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟନମ – ଅମୃତସର ଏକ୍ସପ୍ରେସ (୧୮୫୦୭), ୩ ମଇକୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରୁ ଚାଲିବ ୱାଲ୍ଟେୟର ଡିବିଜନର ଡିଭିଜନାଲ କମର୍ଶିଆଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଶୋକ ରାଓଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଜୟନଗରମ – ଟିଟଲାଗଡ଼ – ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ।

Advertisements
Odisha News24 Bureauhttp://www.odishanews24.in
A WEB TV Channel Network in Western Odisha

Most Popular

କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲା ବିଦ୍ଯାର୍ଥୀ ପରିଷଦ

ରିପୋର୍ଟ: ନିରୋଜ କୁମାର ପାଣି //ପଦ୍ମପୁର (୦୪/୦୬): କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ଚିକିତ୍ସକ, ନର୍ସ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ନିଜର ପରିବାର...

ଅସହାୟ ଲୋକ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ

ରିପୋର୍ଟ: ନିରୋଜ କୁମାର ପାଣି //ପଦ୍ମପୁର (୪/୬): ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ କଳାକାର ମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଶ୍ଚିମ...

ରାୟଗଡରେ କଭିଡ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ

ରିପୋର୍ଟ: ଜିଲ୍ଲାପ୍ରତିନିଧି ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ //ରାୟଗଡ (୦୪/୦୬): ଗତକାଲି ରାୟଗଡରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତୁରନ୍ତ ସହରର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ...

Recent Comments

%d bloggers like this: