ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଳା ର ଗୌରବ ବିଏସଏଫ (କମଣ୍ଡୋ) କ୍ରିଷ୍ନା ଗଡତ୍ୟା ବୁଲେଟ ମୋଟର ସାଇକଲ ଚାଳନାକରି ଜାନୁୟାରି ୨୬ରେ ପ୍ରସଂସିତ

ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଳା ର ଗୌରବ କମାଣ୍ଡୋ କ୍ରିଷ୍ନା ଗଡତ୍ୟା ଗ୍ରାମ ଘସିଏନ୍ ପାଟନାଗଡ ଆଦୀବାସି ସଂମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମହିଲା କମାଣ୍ଡୋ ବୁଲେଟ ମୋଟର ସାଇକଲ ଚାଳନା କରି ଜାନୁୟାରି ୨୬ ରେ ଜନତା ମଇଦାନ ରେ ପ୍ରସଂସିତ ହୋଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ରେ କିର୍ତୀମାନ ହୋଇଛନ୍ତି | ସେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଳା ର ବିଏସଏଫ (କମଣ୍ଡୋ) ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଓ ସେ ବର୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଳାଦେଶ ବୋର୍ଡର ସିମା ରେ ଭାରତ ର ସୁରକ୍ଷା ରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି | ସେ କହନ୍ତି ଡ୍ବୁଟି ବେଲେ ପରିବାରକୁ ଭୂଲି ଯିବାକୁ ପଡେ ସେ ଭାବନ୍ତି ସାରା ଭାରତବାସୀ ମୋ ପରିବାର ଏଣୁ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନାହିଁ |

Comments are closed.