Related Contents

ରେମଣ୍ଡାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ସଚେତନତା

ରେମଣ୍ଡା (ବଳରାମ ବାଗ): ରେମଣ୍ଡା ଖିରେସ୍ଵେର୍ ମେହେର ଏମ.ଇ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ରେମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ଗଳି ବୁଲି ସ୍ବଚ୍ଛ ରେମଣ୍ଡା ସ୍ବଚ୍ଛ ହିଁ ଭାରତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସବୁଜ ହିଁ ଭାରତ ର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରି ଥିଲେ | ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ରେମଣ୍ଡା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଗଳି, ଛକ୍ ଯାଗା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଛ୍ୱ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନା କରିଥିଲେ ।

Comments are closed.